S13世界赛

S13世界赛

别有山羊角极长,唯一边有节,节亦疏大,不入药用。  吁!愚之甚矣,又将谁尤?

大抵猩猩略似人形,如猿猴类耳。每服半钱至一钱,蜜水调下。

 食此牛者,男女二十余人,悉化为虎。 刮下,入河水一桶搅化,隔纸淋过。

藏器曰∶野狼筋如织络袋子,又若筋胶所作,大小如鸭卵。朱震亨曰∶五脏之风,不可用麝香以泻卫气。

去昆仑西北四五里即瑶池。宜煎一切转脬交肠药,能正倒阴阳之气。

此亦木狗之属也,故附见于此云。 时珍曰∶大小獭,此亦獭也。

Leave a Reply